तेल अनेक प्रकाराचे असतात. आपण जेवणा पासून, एक नवीन जन्मलेला बाळाला मोलीश करण्या साठी वापरतो. डोके दुखणे